Polityka RODO

 Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Craftly Monika Tadewicz, 87-162 Lubicz Dolny, Rogówko 10a, nr telefonu: +48517569844, adres e-mail: sklep@craftly.pl, posiadającej nr NIP 8792498390
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
 2. w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b. w celu łączenia profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz z innymi, wskazanymi przez Klienta serwisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c. w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), d. w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), e. w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz oraz powiadomienia o dostępności towaru w sklepie internetowym Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), f. w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), g. w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami przez sklep internetowy Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), h. w celu prowadzenia statystyk sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), i. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), j. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Craftly Monika Tadewicz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Craftly Monika Tadewicz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, rozliczania należności, archiwizacji, doręczenia, prawne, ubezpieczenia przesyłki.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
 5. wprowadzanie danych osobowych do rejestrów administratora, b. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w szczególności przesyłkę towaru, ubezpieczenie przesyłki, c. przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu, na którym postawiona jest strona internetowa sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz d. łączenie danych osobowych udostępnianych przy rejestracji konta przy składaniu zamówienia z danego konta, e. porządkowanie danych osobowych użytkowników strony internetowej Craftly Monika Tadewicz, f. gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej, g. automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z polityką przetwarzania cookies sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz, h. przechowywanie danych osobowych przez administratora, i. wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2 niniejszego oświadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.
 8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (w szczególności do założenia konta na stronie internetowej sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz i wysłania potwierdzenia dokonania zakupu), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 11. Administratorzy danych nie korzystają z form profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Craftly Monika Tadewicz
Shopping Cart